Αποστολές και εξερευνήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο

1500 -1830

TravelTrails

Οι «Περιηγητικές διαδρομές» (Travel Trails) είναι μια διαδικτυακή βάση δεδομένων η οποία ευρετηριάζει, κατηγοριοποιεί και αναλύει τις καταγραφές των περιηγητών στην Ανατολική Μεσόγειο από τις αρχές του 16ου αιώνα μέχρι το 1830. Έχει ως βάση της τις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, και βοηθά τη χρήστρια και τον χρήστη να πλοηγηθούν στις ποικίλες και πλούσιες ιστορικές πληροφορίες της ταξιδιωτικής φιλολογίας.

O γενικός στόχος είναι η εξερεύνηση στα κείμενα των ταξιδιωτών, από διάφορες οπτικές γωνίες και απόψεις, κατά τρόπο που να προσφέρεται στον χρήστη και την χρήστρια η μέγιστη πληροφόρηση η οποία περιέχεται σε μια ποικιλία θεμάτων, από την αρχιτεκτονική μέχρι τον καθημερινό βίο, από τη διατροφή μέχρι τα νομικά ζητήματα, από την πολιτική μέχρι τις επαγγελματικές δεξιότητες κλπ. Οι πληροφορίες είναι ταξινομημένες σε ευρείες θεματικές ενότητες οι οποίες διαιρούνται σε πολλές υποκατηγορίες· όπου με την αναζήτηση ενός συγκεκριμένου ταξιδιώτη-περιηγητή/ βιβλίου, τόπου, θέματος ή λέξης-κλειδιού προσφέρεται πρόσβαση σε αποσπάσματα των κειμένων.

Κατά το τρέχον διάστημα τα TravelTrails επικεντρώνονται στις αφηγήσεις περιηγητών του 16ου αιώνα. Το συνολικό σώμα της ταξιδιωτικής φιλολογίας μέχρι το 1830, με περισσότερες από 10.000 καταχωρήσεις, βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία δημιουργίας και σταδιακά θα ενσωματώνεται στο ήδη υπάρχον.