Doğu Akdeniz'de misyon ve keşif amaçlı geziler

1500 - 1830

GEZGİN GÜZERGÂHLARI (TravelTrails)

Gezgin Güzergâhları (TravelTrails) 16. yüzyıldan 1830 tarihine kadar Doğu Akdeniz'de yolculuklar gerçekleştiren gezginlerin yazılarını indeksleyen, sınıflandıran ve analize eden bir çevrimiçi veri tabanıdır. Ana kaynağını Gennadios Kütüphanesi ile Aikaterini Laskaridis Vakfı koleksiyonlarındaki kitaplar oluşturmaktadır.

Bu veri tabanı kullanıcının gezgin edebiyatında yer alan geniş ve çeşitli tarih bilgilerine kolay ulaşımını sağlamaktadır. Genel amaç, mimarlıktan günlük yaşama, besin konularından hukukî konulara, siyasetten meslek becerilerine kadar uzanan bir konu çeşitliliği içinde kullanıcının farklı bakış açılarından gezginlerin metinlerini araştırabilmesidir. Metinlerin içerdiği bilgiler geniş bir ilk sınıflamadan sonra birçok alt kategoriye bölünmüş olup belli bir gezgin/kitap adı, yer, konu, ya da "anahtar-kelime" verilerek metinlerden alıntılara ulaşılabilmektedir.

Halen oluşma sürecinde olan TravelTrails veri tabanı şu anda 16. yüzyıl gezginlerinin metinlerine odaklanmıştır. 1830 yılına kadar uzanan ve 10.000'den fazla veri içeren gezgin edebiyatı aşamalı olarak bütünleşecektir.