Yer adı

Coğrafya açısından doğu Akdeniz yöresi dünyanın en bileşik yörelerinden biridir. Çok eski çağlarda yiten bir geçmişten başlayarak çeşitli etnik grupların yaşamış olduğu bu yöre en azından üç büyük imparatorluğun (Roma, Bizans, Osmanlı) merceği olmuştur. Yöredeki birçok şehir ve kasaba geçen asırlar içinde çeşitli adlarla özdeşleşmiştir. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren daha sabit bir biçim almakla birlikte, çeşitli yer adları ve genel olarak terimler 12. yüzyıl başlarından beri gezginlerin yazılarında tek biçim olmaya başlar. Her gezgin/ yazarın bize ulaştırdığı yer adlarındaki çeşitlemeler dikkatle kaydedilmiş olmakla birlikte, metinler arasında tutarlılık sağlamak amacıyla, bilgi indekslemesinde çağdaş kriterler kullanıldı.

Tek istisna "Osmanlı İmparatorluğu" teriminde oldu. Sözkonusu öğe Osmanlı dünyasına gelen gezginlerin anlatılarında içerdikleri bütün genel bilgileri kapsamakta. Anlaşılır olma amacıyla burada önerilen tüm diğer uyarlamalar The Getty Thesaurus of Geographic Names (Getty Coğrafî Adlar Sözlüğü)'ne uyarak yapılmıştır.

Liste